Strona główna » Reklamacje
Kontakt
 • ALL IN GAMES
  Stary Kisielin - Pionierów Lubuskich 70A
  66-002 Zielona Góra
  REGON: 080030993
  NIP: 9730595140
 • E-mail:sklep@allingames.pl

Reklamacje

 1. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sklepu, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji producenta lub importera są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta lub na stronie internetowej producenta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne zasady gwarancji oraz adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. W przypadku gdy w gwarancji znajduje się informacja, że produkt należy reklamować w miejscu zakupu, produkt należy odesłać na adres magazynu sklepu Allingames.pl podany przez pracownika Biura Obsługi Klienta bądź dostarczyć osobiście do Punktów Odbioru Osobistego mieszczącego się w Zielonej Górze. Adres oraz wszystkie niezbędne informacje zostaną podane poprzez pocztę e-mail. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt sklepu. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.
 2. Sklep Allingames.pl odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 3. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza reklamacyjnego lub w formie pisemnej na adres Sklep Allingames.pl, Moniuszki Stanisława 16, 65-409 Zielona Góra, na koszt sklepu. Informację o rodzaju spedytora, oraz adres na jaki należy wysłać produkt zostaną podane w sposób wybrany przez klienta.
 4. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że sklep Allingames.pl niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez sklep albo sklep nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.
 5. Sklep Allingames.pl rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznano żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi sklep.
 6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w Załączniku nr 2 do Regulaminu lub w zakładce: Prawo Zwrotu


Formularz zgłoszenia reklamacyjnego:

Zgłoszenie reklamacyjne
sporządzone w dniu ...............
1. Imię i nazwisko wnoszącego reklamację: ...........................................
2. Adres: ...........................................
3. Data dokonania zakupu: ...........................................
4. Nazwa towaru: ...........................................
5. Ilość zakwestionowanego towaru: ...........................................
6. Cena brutto: ...........................................
7. Dokument sprzedaży (jaki np. paragon); ............................................
8. Dokładny opis wad i przedmiotu reklamacji: ...........................................
....................................................................................................................
9. Data i okoliczności stwierdzenia wady: ...........................................
10. Żądanie reklamującego (naprawa towaru / wymiana towaru / zwrot pełnej ceny towaru / częściowy zwrot ceny towaru):
..............................................................................................................................................
Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami reklamacji określonymi w Regulaminie sklepu, w tym w szczególności z koniecznością dołączenia
do niniejszego dokumentu dowodu zakupu ww. towarów. Towar odsyła Klient na koszt Sprzedawcy.
.......................................................
(czytelny podpis Klienta)


Przejdź do strony głównej